Bladmuziek van Klaas Bolt


"O hoofd bedekt met wonden"

Uit een nalatenschap kwam een handgeschreven stukje muziek boven water. Het zijn twee trio-bewerkingen van "O hoofd bedekt met wonden" van Klaas Bolt, gedateerd 24 januari 1947.

In potlood staan registratievoorstellen van de Gereformeerde kerk te Appingendam vermeld. Het is een keurig met vulpen of kroontjespen geschreven exemplaar; duidelijk is dat de schrijver correcties heeft aangebracht.

Qua omvang zijn het geen trio's van formaat, het betreft twee trio's over het totale koraal waarbij de eerste en tweede regel herhaald moeten worden. Dit alles behelst vier systemen met muziek. Om de bewerkingen als pdf-file te dowloaden klikt u hier.

Op de website van Musicanet is een versie van Psalm 75 te vinden.

Op de website van Musica Psaltaria een proefexemplaar van de tweede berijming van de 12 artikelen des geloofs.

Psalmvoorspelen
Uitgevers van Klaas Bolt's bladmuziek vindt u op de site van Psalmvoorspelen