Links

Bolt Archief
Het complete orgelarchief van Klaas Bolt kwam, met financiële medewerking van het Prins Bernhard Fonds, in het bezit van de Eduard Reeser Stichting. Deze stichting opgericht in 1987, heeft als doel een bijdrage te leveren aan de muziekwetenschappelijke collecties van de Rijksuniversiteit Utrecht en in het bijzonder van de bibliotheek van de faculteit Muziekwetenschap. De aantekeningen die Bolt maakte van zijn improvisaties liggen nu bij Harald Vogel. Van de inventaris van het Bolt Archief is een 259 pagina's tellende pdf verschenen via de website van de Universiteit van Utrecht.

Brieven van Bolt
Op de website van Cees van Dam zijn verschillende brieven met restauratievoorstellen en rapporten van de hand van Klaas Bolt te vinden.

1961 Recensie naar aanleiding van een concert door Klaas Bolt op het orgel van de Pieterskerk in Leiden. De beschouwing is afkomstig van Joh. van Wolfswinkel. Klik hier voor de recensie.1975 Het restauratierapport van het in 1852 opgeleverde Freytag-orgel van de Hervormde kerk in Borger, samengesteld door Klaas Bolt.

1979
,,Ter lering ende vermaeck"
Columnist AJ Klei
haalt, zoals op zaterdag 26 mei 1979 te lezen viel in dagblad Trouw, Klaas Bolt aan die in 'Het Orgel' via een lijvige bijdrage onbelemmerd lucht geeft aan zijn niet geringe afkeer van de iele en vlugge gemeentezang van tegenwoordig. Hij eist eerherstel van de ,,stoere en sterke” kerkzang, die ,,groots is in al zijn ruige kracht”. De aangehaalde woorden zijn van Jan Zwart en naar hem hadden we beter moeten luisteren, vindt Klaas Bolt.

1979 Jan van Biezen reageert uitgebreid op het pleidooi van Klaas Bolt in Het Orgel van mei 1979 om een andere manier van psalmzingen dan te doen gebruikelijk was geworden: luid, liefst schreeuwend, en in een veel langzamer tempo dan wat ik onder het hoofdje ‘De muzieknotatie’ voorin het Liedboek voor de Kerken had voorgesteld.

1985
Van de hand van Klaas Bolt verscheen in 1985 een boekwerk met als titel: De historie en samenstelling van het Haarlemse Müller-orgel (Amsterdam 1985)

1986
Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkmuziek door Jan Roelof Luth.


2009
De Duitse Wikipedia geeft een samenvatting met betrekking tot leven en werk van Klaas Bolt.

2010
De tekst 'Tulpen bij het graf van Klaas Bolt' staat in de kop van een artikel in het Reformatorisch Dagblad waarbij zijn Noord-Duitse echtenote Margarete Bartels terugblikt op de periode die zij samen doorbrachten.

2011
In 2011 is het orgel van de Bavo te Haarlem een halve eeuw geleden gerestaureerd. Geen orgelrestauratie heeft destijds zoveel stof doen opwaaien als die van het Müllerorgel in de Bavokerk van Haarlem. Op 3 juli 1961 werd het orgel officieel weer in gebruik genomen. Klaas Bolt speelde als adviseur een rol in de nogal omstreden restauratie. A.M. Alblas blikt in een artikel van het Reformatorisch Dagblad terug op deze periode.


2009